150 výročí L. Očenáška – ZŠ Greafická Praha 5

ZŠ Greafická Praha – Projekt L. Očenášek

Plasy 7. 5. 2022

  • Žáci 9. ročníku pod vedením Mgr. Martin Slabocha, PhD a Kristýny Milčínské budou hledat původ L. Očenáška, zaměří se především na průzkum a dokumentaci jeho rodné obce Kříše, školy v Dolní Bělé a dalších míst a událostí spjatých s jeho původem
  • Aktivity: průzkum materiálů, spolupráce se seniory, návštěva České genealogické společnosti, návštěva rodné obce a ZŠ Ludvíka Očenáška
  • Hlavní výstup: popsaná fotodokumentace původu Ludvíka Očenáška, panel Původ Ludvíka Očenáška

Vztah ke vzdělávací oblasti: dějepis, člověk a jeho svět, informatika.

Kompetence: k řešení problémů, sociální a personální, občanská.