Adventní neděle na hájovně Lipovka v Lomanech

První adventní neděli jsme uvítali řezbáře, i kaktusáře Jaroslava Štětku a malířku Marii Janečkovou. Přinesli ukázky z tvorby a vyprávění bylo zajímavé tím, že jsme se dozvídali,  jak se ke svým koníčkům dostali a proč je stále baví řezbářství. Účastníci se scházeli celé odpoledne, přicházeli i ve všední den.

Druhá adventní neděle byla věnována malířskému umění. Obrazy jsou od Ivana Holuba, který studoval střední školu v Plasích a stále se sem vrací. Má tu mnoho spolužáků. i jeho bratr Zdenek maloval, ale i psal básně a  povídky. Pradědeček manželky Ivana byl houslař, pro svoji pravnučku zhotovoval minihousličky /bylo na výstavě už jen torzo. Na opravdové housle, které dokončil, dnes hraje světoznámý virtuoz Alexander Shonert. V Lomanech i v Plasích celkem 3x vystupoval.

Třetí adventní neděli se budeme zajímat o rodinu Strettiů, rodáků z Plas. Nahlédneme i do jejich diářů a dozvíme se o jejich putování po Horehroní. Na svých cestách vyobrazili i vesnici Pohorelou rodiště mého manžela Josefa Čiháka.

Poslední adventní neděli připomeneme výročí Nebřezinského rodáka sochaře Václava Levého, rok 202O je rokem, kdy budeme vzpomínat 200 let od jeho narození a 150 let od jeho úmrtí. Shlédnete fotografie ing, Kornatovského, který jimi přispěl na výstavu Nebřezinským rodákům konanou v roce 2010 v zimním refektáři Plaského kláštera. V letošním roce jsme tohoto slavného rodáka již připomínali na zájezdu s hornobřízkými turisty do kokořínských skal a zámku v Liběchově, kde pobýval ve svých mladých letech.

Zveme Vás na prohlídku betlémů a příjemné posezení.