Betlémy a vánoční koncert 2018

Spolek Přeskopec ukončil rok 2018

Poslední dvě akce, které pořádal spolek Přeskopec v roce 2018, se opravdu vydařily.

Zahájení výstavy betlémů jsme tentokrát pojali netradičně. K stému výročí vzniku republiky jsme zasadili u lomanské zastávky lípu. Dne 2. 12. jsme se sešli u lípy, kterou posvětil P.ICLIc. Ireneuz Figura farář z Dolní Bělé. Pak jsme se přemístili do hájovny Lipovka. První adventní posezení patřilo vzpomínáním na vánoční zvyky a tradice. Při druhé adventní neděli jsme se věnovali pečení vánočního cukroví. Poslední adventní neděle byla věnována zpívání koled s doprovodem varhan, na které hrála varhanice p. Šťastná. Vystavené betlémy jsou, jako každý rok, velmi vzácné a dokonalé. O výstavu je stále velký zájem. Zájemci ji mohou navštívit ještě do 6. 1. 2019.

Dne 26. prosince jsme pořádali Vánoční koncert. Pěvecký sbor Sagitta připravil vánoční pásmo, které přítomní ocenili velkým potleskem. Pohodová atmosféra panovala po celou dobu vystoupení, Závěrem jsme se sešli u vánočního stromu a společně zazpívali pár koled.

Spolek Přeskopec přeje všem svým přátelům úspěšný rok 2019.