Odhalení pomníku Ludvíka Očenáška

Odhalení pomníku Ludvíka Očenáška na návsi za kaplí sv. Barbory a sv. Floriána v Kříších.

Dne 4. srpna 2018 byl odhalen pomník Ludvíka Očenáška v Kříších. Bohatým programem provázel starosta obce pan Miroslav Kroc.

Odhalení pomníku se zúčastnili potomci z rodiny Ludvíka Očenáška. Průběhem a důstojnou náplní programu byli velmi dojati.

Závěr akce patřil kurátorovi leteckých sbírek panu M. Plavci. Přítomen byl i autor pomníku Jan Buchař.

Spolek Přeskopec se podílel na programu a hlavně děkuje starostovi obce za připomenutí konstruktéra a vynálezce Ludvíka Očenáška rodáka z Kříž.