Ohlédnutí

Na loňský podzim členové spolku Přeskopec připravili pro své zájemce dvě zajímavé akce. Již po osmé se otevřela v první adventní neděli na hájovně Lipovce v Lomanech výstava betlémů, zapůjčených i darovaných. Návštěvníci mohli výstavu shlédnout až do 31.ledna 2016. Vlastně betlémy vždy ukončují naši činnost v roce a ihned zahajují aktivity spolku v roce příštím. Doprovodný program byl bohatý, vždy v neděli navečer se scházeli účastníci s pozvanými hosty. Paní Jana Dienstpierová z Mar. Týnice s námi prošla období Adventu až do času Vánoc. Páter Günter nám zajímavě vyprávěl, jak slavil vánoce mimo domov na Dálném východě, v Polsku apod. Poslední neděli v Adventu přišel mezi nás Páter Martin s kytarou, příjemný večer se protáhl. Překvapily děti z Nových Dvorů, které přinesly betlémské světlo. Děkujeme dárcům betlémů, paní Johaně Mülerové za betlém z včelího vosku i za betlém z Betléma vydlabaný v olivovém dřevě. Alšův betlém věnoval také pan Roman Papež z Plas.

Na sv. Štěpána se v plaském kostele rozezněly tóny historických varhan a zpěvy pěveckého souboru „Sagitta“ se sólisty Petrou Kamenickou z Plas a Tomášem Ondřichem ze Dřevce. Na Varhany doprovázela paní Kočová. Náš kostel obdivovali i hosté z Vysočiny a z Litoměřic. Odnášeli si klid v duši. Spokojenost návštěvníků je pro nás tou největší odměnou. Děkujeme

Jaro v Lomanech: V hájovně Lipovka se uskutečnila „ Velikonoční výstava“ s tradičními zvyky. Zdobení vajíček: drátkováním, zdobení korálky, včelím voskem a pletení pomlázek. O výstavu byl velký zájem.