Řád Elišky Přemyslovny pro paní Čihákovou

Osm žen si pro rok 2018 odneslo Řád Elišky Přemyslovny Z rukou prezidenta Nadačního fondu Elišky Přemyslovny Augustina Karla Andrle Sylora si pro letošek odneslo Řád Elišky Přemyslovny osm žen z nejrůznějších oblastí společenského života. Slavnostním odpolednem provázel populární herec Jan Přeučil.   Mgr. Jana Čiháková Mezi oceněnými ženami byla i paní Čiháková z Loman u Plas. Všude, […]

Číst →

Svatováclavská pouť v Lomanech 2018

Počasí nám tentokrát vyšlo. A tak jsme mohli zahájit naši každoroční pouť. O zahájení se postaral pan Tomáš Ondřich, který zazpíval Chorál „Svatý Václave“. Všichni se zaposlouchali do krásného zpěvu. Pak už jsme čekali na příchod knížete Václava s jeho družinou. Jeho příchod byl odměněn potleskem. Kníže Václav krátce pohovořil o svém životě. Dalším jeho úkolem […]

Číst →

Babí léto-korálkové v Lomanech 2018

Opět jsme se sešli v hojném počtu na hájovně Lipovka dne 8. září 2018. S programem písní a tanečků nás potěšil soubor ZUŠ z Plas „ SŘELIČKA“. Vystoupení se dětem moc podařilo. Velkým překvapením bylo vystoupení dívčího pěveckého souboru „TRIOLA“. Vystoupením děvčat jsme si připomněli 100. výročí vzniku Československé republiky. Pěvecké pásmo doplněné o události z první republiky, všechny […]

Číst →

Odhalení pomníku Ludvíka Očenáška

Odhalení pomníku Ludvíka Očenáška na návsi za kaplí sv. Barbory a sv. Floriána v Kříších. Dne 4. srpna 2018 byl odhalen pomník Ludvíka Očenáška v Kříších. Bohatým programem provázel starosta obce pan Miroslav Kroc. Odhalení pomníku se zúčastnili potomci z rodiny Ludvíka Očenáška. Průběhem a důstojnou náplní programu byli velmi dojati. Závěr akce patřil kurátorovi leteckých sbírek panu […]

Číst →