Řád Elišky Přemyslovny pro paní Čihákovou

Osm žen si pro rok 2018 odneslo
Řád Elišky Přemyslovny

Z rukou prezidenta Nadačního fondu Elišky Přemyslovny Augustina Karla Andrle Sylora si pro letošek odneslo Řád Elišky Přemyslovny osm žen z nejrůznějších oblastí společenského života. Slavnostním odpolednem provázel populární herec Jan Přeučil.

 

Mgr. Jana Čiháková

Mezi oceněnými ženami byla i paní Čiháková z Loman u Plas.

Všude, kam Jana Čiháková přijde, buduje naučné stezky, čistí studánky, chrání stromy, zakládá muzea, pořádá výstavy, slavnosti, poutě a adventní koncerty. V této činnosti nepolevila ani v důchodu – a ještě k tomu zvládla zrekonstruovat polorozbořenou hájovnu v Lomanech z roku 1672, ve které vyrůstala.

Město Plasy, kde Jana Čiháková pracuje v kulturní komisi, ji dokonce navrhlo na Osobnost roku 2018. Paní Čiháková se celý život se věnovala dětem – byla učitelkou v pohraniční malotřídce, v mateřské škole, ředitelkou základní školy, chvíli také pionýrskou vedoucí a účetní, doučovala malé pacienty v pražském Motole. I za to ji náleží naše ocenění.

Za paní Čihákovou Řád Elišky Přemyslovny přebrala dne 24. 9. 2018 paní Nágrová – členka spolku Přeskopec.