Svatoštěpánský koncert 2017

V kostele Nanebevzetí Panny Marie v Plasích 26. prosince vystoupil smíšený sbor Saggita z Plas. Kostelem se rozezněly vánoční písně i koledy. Ti, kteří si přišli poslechnout ale i zazpívat písně i koledy bylo mnoho. Velký zážitek jsme všichni měli z ukončení koncertu a to před kostelem u vánočního stromku. Zde jsme si všichni zapěli dvě koledy, popřáli si vše pěkné v novém roce a rozešli se do svých domovů. Společné zpívání u stromečku by se mohlo stát tradicí, která aspoň na chvíli spojí přítomné v dobré pohodě.