Svatováclavská pouť v Lomanech 2021

Svatováclavská pouť v Lomanech

Dne 28. září 2021 slunce nesvítilo, a přesto se v tento den sešlo mnoho lidí, kteří společně oslavili tento krásný svátek. O zahájení se postaral pan Tomáš Ondřich, který zazpíval Chorál „Svatý Václave“. Všichni se zaposlouchali do krásného zpěvu a obdivovali příjezd sv. Václava se svým doprovodem. Tak jako každý rok zajišťovala projížďku koní stáj IRIS Pláně pod vedením paní Eretové.

V hojném počtu vystoupily děti z folklórního souboru „Střelička“ ZUŠ Plasy. Děkujeme panu řediteli ZUŠ Milanu Kůsovi za zajištění opravdu kvalitního programu. Účast souboru na akcích spolku se stává již pravidlem k naší velké radosti.

K dobré náladě hrálo Duo ORIGINÁL a tanečnice ze skupiny ALTHEA z Plzně předvedly pohybově zábavné tance. Na stáncích si mohli návštěvníci zakoupit dárkové předměty, květiny, vyřezané předměty ze dřeva a sladké koláčky. O občerstvení se postaral p. Beneš.

Sluníčko se ke konci slavnosti ukázalo. Paní Čiháková poděkovala všem za účast. Po ukončení slavnosti jsme nabídli návštěvu plaského kostela. Taneční skupina z Plzně si tuto akci moc pochvalovala i organizátoři se radovali z velké účasti.

Byli jsme rádi spolu!!!

Zveme na Adventní posezení v Lomanech ve dnech: 5. 12., 12. 12. a 19. 12 2021 od 14,00 do 16,00 hod.

Dále zveme na Vánoční koncert se Sagittou dne 26. 12. 2021 od 17,00 hod. v Santiniho sále.